ELDOMINVEST OOD konstantno ulaže u unapređenje tehnološke opreme i automatizacije procesa proizvodnje. U ovom trenutku, mašine i instalacije za proizvodnju su najmodernije u toj oblasti, i isporučuju se od strane od najprestižnijih svetskih proizvođača.
Tehnološki procesi u proizvodnji ELDOMINVEST-a su:
• obrada materijala čeličnog lima;
• duboko izvlačenje pomoću hidraulične prese sa programnim upravljanjem;
• precizno lasersko sečenje;
• livenje legura magnezijuma;
• livenje plastike kroz programirajuće špric-mašine;
• MAG, MIG i VIG zavarivanje crnih i obojenih metala, uključujući automatsko zavarivanje 
  spojeva i konektora;
• elektrokontaktno zavarivanje čeličnog lima;
• peskarenje spirala i rezervoara za vodu pre emajliranja putem šut miniranja;
• hemijska obrada rezervoara za vodu putem agregata za boju;
• tečno i elektrostatičko emajliranje pomoću praha;
• gasne peći za emajliranje, od kojih je jedna sa ogromnim mogućnostima - služi za sve 
   zapremine bojlera do 2000 litara;
• gofriranje nerđajućih cevi;
• proizvodnja bakarnih i nerđajućih električnih cevnih grejača;
• postavljanje dekorativne obloge praha bele boje i INOX;
• brizganje bezfreonske poliuretanske pene;
• sklapanje uređaja;
• testiranje gotovih proizvoda kroz opremu za završnu kontrolu;
• proizvodnja alatne opreme.

Zatvori

Proizvodnja i tehnologije