Misiunea, viziunea şi valorile noastre nu sunt doar sloganuri publicitare. Ele exprimă principiile noastre interioare, care ne-au ghidat în toate iniţiativele noastre, indiferent dacă acestea se referă la domeniul economic, social sau la politica internă a firmei.
Viziunea noastră
Să devenim un partener preferat şi loial al acelor producători, distribuitori şi companii de instalare, care vor să obţină calitate înaltă, relaţii durabile şi abordare individuală.
Misiunea noastră
Să ne afirmăm ca un partener loial şi furnizor competitiv, capabil să satisfacă nevoile specifice ale clienţilor prin produse de înaltă calitate şi decizii inovaţionale şi flexibile.
Valorile noastre
Тradiţii şi experienţă, inclusiv experienţa partenerilor noştri care ne îmbogăţesc neîncetat, fiindcă noi credem că viitorul aparţine celor care ştiu încotro au pornit, ţin minte drumul pe care l-au parcurs şi au învăţat din greşelile lor;
Atitudine pozitivă, pasiune şi convignere în tot ceea ce facem;
Relaţii de parteneriat durabile, constituite pe loialitate, corectitudine şi transparenţă reciproce. Noi ne apreciem partenerii şi ţinem să îi cunoaştem bine, precum şi pieţile şi nevoile lor. Încercăm să dezvoltăm relaţii durabile cu ei, completându-ne neîncetat sortiemntul şi ridicând nivelul serviciilor aferente;
O atenţie focusată asupra nevoilor clienţilor noştri.  Ştim că succesul noastru depinde în mod direct de succesele clienţilor noştri, ceea ce îi face parteneri ai noştri. Dându-ne seama de acest fapt, prioritatea noastră principală este să răspundem la cât se poate mai multe dintre cerinţele lor privind produsele, serviciile suplimentare şi performanţa tehnică, ca să contribuim la succesul lor pe piaţă;
Investire continuă în înnoire tehnologică şi dezvoltare, ca să fim capabili să oferim întotdeauna un produs competitiv, corespunzând tendinţelor de piaţă actuale. Noi nu facem compromisuri cu calitatea şi constituirea unităţii specializate, „Laborator de încercări” еste unul dintre mijloacele prin care garantăm înalta calitate de produselor noastre;
Investire continuă în resurse umane, pentru că ştim că şanseşe noastre de succes sunt mai mari dacă aîn spatele nostru stă un personal calificat şi motivat, cu puternic spirit colectiv şi o viziune creativă;
Implicare socială în problemele sociale actuale, fiindcă prin angajaţii şi clienţii noştri noi facem parte din societate şi nu putem rămâne indiferenţi faţă de tot ceea ce îi îngrijorează.

Închide

Misiunea companiei