Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА НА
 „ЕЛДОМ ИНВЕСТ“ООД ПОД МОТОТО
„ВИЕ КУПУВАТЕ УРЕД ЕЛДОМ – ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ ДЪРВО”

Раздел  I.  Организатори:
Националната екологична инициатива (наричана „еко-кампанията”) под мотото „ВИЕ КУПУВАТЕ УРЕД ЕЛДОМ – ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ ДЪРВО”, свързана със засаждане на гори в различни части на България, се организира и управлява от ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, ЕИК: 103004396, със седалище и адрес на управление: 9009, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 275 А -  дружество,  производител и търговец на електродомакински и газови уреди в България и чужбина. 
Инициативата се провежда съвместно с шестте Държавни предприятия: „Севороизточно държавно предприятие" - гр. Шумен, „Северноцентрално държавно предприятие" - гр. Габрово,  „Северозападно държавно предприятие“ – гр. Враца, „Югоизточно държавно предприятие“ – гр. Сливен,  „Югозападно държавно предприятие“ – гр. Благоевград,  „Южноцентрално държавно предприятие“ – гр. Смолян. 

Раздел II. Териториален обхват:
Националната екологична инициатива се организира и провежда на територията на Република България.
Раздел III. Цел:
ЕЛДОМИНВЕСТ ООД като компания, отговорна към опазването на околната среда, организира екологичната инициатива за залесяване на дървета на територията на Република България. Всяко физическо или юридическо лице,  извършило  покупка на уред/уреди с марка ЕЛДОМ, независимо от продуктовата група, дава своя принос за тази благородна кауза. Друг начин за подкрепа на еко-кампанията е с участие като доброволец в някоя от шестте акции за засаждане на дръвчета, които ще бъдат, проведени през 2022 год.


Раздел IV. Как да станете доброволец в еко-кампанията?
Всяко физическо лице може да подкрепи еко-кампанията като стане доброволец в акциите по залесяване. Участието като доброволец не е обвързано с покупка на уред Елдом. Необходимо е да се регистрирате в платформата ни на уеб сайта https://eldominvest.com/35-godini-eldom/bg/stani-dobrovolets.html и да заявите участието си в акция/и на територията на страната. 
Задължителни полета за физически лица: 
1.    Име и фамилия
2.    Населено място
3.    Персонална електронна поща
4.    Изберете събитието, в което ще участвате
В еко-кампанията могат да се включат и юридически лица - търговци и/или неправителствени организации чрез регистриция за участие в платформата ни на уеб сайта https://eldominvest.com/35-godini-eldom/bg/stani-dobrovolets.html и заявка за участието на техни членове.
Задължителни полета за юридически лица: 
1.    Наименование на юридицеското лице 
2.    Населено място
3.    Представител
4.    Персонална електронна поща
5.    Изберете събитието, в което ще участвате


След попълване на формата за регистрация и изпращане на данните до ЕЛДОМИНВЕСТ на екрана се визуализира информацията, която е попълнена. Ако има грешка,  формата може да бъде попълнена отново с коректната информация или да се свържете с организатора на имейл marketing2@eldominvest.com, за да коригира информацията. 


Раздел V. Какво е и какво не е осигурено на регистрираните като доброволци.
Всеки доброволец, регистриран или не чрез формата за регистрация сам си осигурява:
-    Транспорта до местонахождението, където ще се извършва залесяването.
-    Удобни обувки и дрехи за целта. 
-    Храна и вода. 
Организаторът осигурява необходимите инструменти за извършване на залесяването, а фиданките са осигурени от държавните горски стопанства.
 
Раздел VI. Лични данни:
VI.1. Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на еко-кампанията се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на „ЕЛДОМИНЕВСТ“ООД, публикувана на  уебсайта www…… С регистрирането си като доброволец в еко-кампанията се счита, че участникът дава изричното си съгласие, че предоставените лични данни могат да бъдат използвани от Организатора за целите на екокампанията.
VI.2. Регистрираният като доброволец в еко-кампанията дава съгласието си на Организатора или оторизирани от него лица да влизат в контакт с него на предоставения имейл адрес за контакт по време и във връзка с еко-кампанията за период до един месец след нейния край.
VI.3. Данните, които се събират във връзка с провеждането на кампанията са име и фамилия, населено място, компания и персонална електронна поща. Това са минималните данни, които са необходими на организитора, за да се свърже с доброволеца, за да го уведоми при настъпили промени за дадена акция. 
VI.4. Организаторът, като администратор на лични данни, се задължава, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците за следните цели: за провеждане на еко-кампанията и уведомяване на участниците за промени в развитието на еко-кампанията.  Организаторът декларира и гарантира, че личните данни  няма да се обработват за цели, различни от тези, посочени в тези Правила. Организаторът декларира, че личните данни няма да бъдат използвани за изпращане на маркетингови и рекламни материали.
VI.5. Всеки регистриран има право да коригира, изтрие или ограничи обработката на предоставените лични данни. В този случай той трябва да поиска писмено от оператора на лични данни, чрез имейл: marketing2@eldominvest.com да изтрие, коригира или блокира всички лични данни, чиято обработка не отговаря на законовите изисквания. Регистрираните имат също така правото да се противопоставят на обработването на личните им данни по законосъобразни и разумни причини, съгласно законовите разпоредби, както и правото да се обърнете към Националния надзорен орган за обработка на лични данни или към компетентния съд. 
 
Раздел VII. Валидност на правилата:
Настоящите правила са в сила от 02.01.2022год. и са валидни до един месец след края на еко-кампанията. 
Правилата влизат в сила от момента на публикуването им. Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организаторите, като за целта е достатъчно да бъдат променени в настоящата интернет страница https://eldominvest.com/35-godini-eldom/bg/terms-of-withdrawal-and-return.html , а промените стават валидни от момента на публикуването им.


Раздел VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 
VIII.1. Всеки спор между Организатора на националната екологична инициатива и регистрираните за участие като доброволци в нея се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.
Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес на https://eldominvest.com/35-godini-eldom/bg/terms-of-withdrawal-and-return.html . Регистрирайки се като доброволци в тази еко-кампания, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия.

Екипът на „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД
 

Партньори