Istorija „ELDOMINVEST“: 35 godina činjenice

1987

Odeljenje “Kapitalna izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija” fabrike iz Varne „Elprom” je od juna izdvojeno u preduzeće „Perlainvest”. Aktivnost nove strukture je projektovanje, izgradnja i osnovni remont gradilišta u strukturi Privrednog ujedinjenja. Direktor firme je Cvetan Velkovski. Otvorena su odeljenja “Finansije-računovodstvo”, “RRP”, “Snabdevanje”, “Dizajn”, “Proizvodno-tehničko”, Lični sastav” i građevinska brigada. Tim se sastoji od samo 37 ljudi.

1989

Prve godine u istoriji ELDOMINVEST-a su povezane mnogim teškoćama i izazovima. Nakon promena tokom 1989-1990 g. građevina je stagnirala u celoj zemlji. Za “Perlainvest” postoje dve mogućnosti: zatvoranje preduzeća ili početak glavno nove proizvodnje.
Menadžment je odlučio uzeti kredit iz banke i kupiti liniju za emajliranje iz holandske firme “Ferro” i liniju za zavarivanje firme “Kloos” - Austrija. Ona ima za cilj početi serijsku proizvodnju bojlera. Iz tima “Elprom-a” koji je bio bivši najveći proizvođač bojlera u Bugarskoj, bili su pozvani najbolji specijalisti.
Kako bi se postojeći kadar zadržao do samog početka proizvodnje električnih bojlera i da bi se banci vratio uzeti kredit, ljudi koji su tada radili u firmi, bili su angažovani u raznim aktivnostima, uključujući proizvodnju skejtbordova koji su tada bili veliki “hit” na bugarskom tržištu. U periodu 1989-1991 g. je proizvedeno preko 25 000 skejtbordova.

1990

Montirana je prva linija za zavarivanje “Kloos”.
Formiran je upravni organ u sastavu tadašnjeg jedinog pogona u sadašnjem proizvodnom Reonu1.

1991

Počinje proizvodnja prvih bojlera “Helioterm”, namenjeni za inovativnu instalaciju solarnih kolektora prema projektu docenta Mirčeva iz MEI - Varna. U toj fazi su bili proizvedeni samo pocinkovani bojleri.

1992

U periodu od dve godine napora oko montaže, sinhronizacije i eksperimenata pod upravljanjem glavnog inženjera (sada Zam. Menadžer za proizvodno-tehničku aktivnost) Dimitar Golodov, iz proizvodne linije izlazi prvi emajlirani bojler. Specijalisti iz “Ferro” koji su bili pozvani na otvaranje linije nisu mogli da veruju da bugarski specijalisti mogu sve to učiniti sami.
Prvi bugarski emajlirani bojler proizveden od strane ELDOMINVEST-a, bio je predstavljen na Prolećnom sajmu u Plovdivu.
Od oktobra 1992 g., formirana je tehnološka baza i organizacija za serijsku proizvodnju (prva u zemlji) električnih bojlera za domaćinstvo, sa zapreminom od 50, 80 i 120 litara sa emajliranim rezervoarom za vodu i anodnom zaštitom. Prvo je razrađen najpopularniji 80-litarski bojler, niži i sa prečnikom većim od tradicionalnog.
Bio je otvoren drugi proizvodni reon i pogoni  “Zavarivanje i emajl” i “Mehaničko-montažni”.
Osoblje je već preko 103 ljudi.
Proizvodni kapacitet je još uvek jedva 400 komada / mesečno.

1993

Visoki kvalitet familije bojlera od 50, 80 i 120 litara, koji su bili proizvedeni u ELDOMINVEST-u, donose firmi prvu “Zlatnu medalju”na Jesenjem sajmu u Plovdivu.

1994

Od početka 1994 g., počinje proizvodnja i realizacija dva nova proizvoda - poluautomatska mašina za pranje veša i električna centrifuga za isprani veš.
Dana 22.12.1994 g., bila je proslavljena proizvodnja 100-hiljaditog bojlera.

1995

Ime ELDOMINVEST je već poznato na bugarskom tržištu uz 11 modifikacija proizvedenih bojlera. Osim familije kotlova sa zapreminom od 10, 30, 80, 120 litara, proizvedeni su prvi bojleri sa brzim zagrevanjem i slobodnim isticanjem “Gejzer”.
Potražnja nadmašuje ponudu. Još u četiri ujutru ljudi čekaju da kupe bojlere ELDOMINVEST.
Najveća prodaja bojlera bila je izazvana tokom “krize sa vodom” u Sofiji.
Izgrađena je dobra servisna struktura. 58 servisa širom zemlje vrše montažu, usluge tokom i nakon garancije. Tako kupcima je bilo maksimalno olakšano.
Dana 17.04.1995 g., menadžerski tim, 85 radnika i zaposleni formiraju akcionarsko društvo ELDOMINVEST-1 AD, kapital za registraciju akcionarskog društva je 1347 akcija – 1 347 000 leva. Ovo je jedan od retkih primera za uspešnu radničko-menadžersku privatizaciju u Bugarskoj.

1996

Vlasništvo društva postaje potpuno privatno sa otplatom udela države. U roku od jednog meseca udeo države je otplaćen 100%.
Dana 19.04.1996 g., održana je proslava povodom proizvodnje 200-hiljaditog bojlera.
Počela je proizvodnja prvog bugarskog 10-litarskog emajliranog bojlera sa plastičnim kućištem.
Realizovan je prvi izvoz bojlera - u Poljsku i Moldaviju.

1997

Tokom 1997 g. bila je razrađena i počela proizvodnja 150 i 200 litarskih bojlera, a zatim se oni kombinuju sa spiralom.
Mesečna proizvodnja za pet godina je porasla više od 10 puta - 4200 proizvoda. Montažne linije bile su nadgrađene za masovnu proizvodnju bojlera od 80 litara različitih prečnika. Udeo ovih modela je 67% celokupnog obima proizvodnje ELDOMINVEST-a.
Tokom 1997 g., broj zaposlenih je 197 ljudi.

1998

Od početka 1998 g., firma je počela sa primenom Sistema osiguranja kvaliteta. Dana 19.05.1998g., ELDOMINVEST je dobio sertifikat prema međunarodnim standardom ISO9002:1994. ELDOMINVEST je prvo bugarsko preduzeće - proizvođač bele tehnike, koje poseduje ovaj sertifikat.
Počinje proizvodnja prvih protočnih bojlera i bojlera sa zapreminom od 150 i 200 litara.
Diploma i zlatna medalja za Familiju električnih bojlera za domaćinstvo – Prolećni međunarodni sajam u Plovdivu ‘1998.

1999

Tokom 1999 g., uspešno je završio investicioni program prema ugovoru sa državom o privatizaciji društva.
Proširenje skladišta i izgradnja upravne zgrade, kao i kantine za radnike. Svečana ceremonija bila je održana na dan 29.10.1999 g., kada je bio otvoren novi trgovinski i administrativni centar ELDOMINVEST-a.

2000

U samoj proizvodnji su razrađeni i implementirani bojleri sa velikom zapreminom ili tačnije od 300, 400 i 500 litara.

2001

Od marta 2001 g., rad u društvu je potpuno preuređen i formirane su nove strukturne jedinice. Aktivnosti su grupisane u tri oblasti: proizvodno-tehnička i razvojna, finansijsko-ekonomska i trgovinska aktivnost, marketing i oglašavanje.
Već se vrši izvoz u šest evropskih zemalja.
Iz proizvodnje linije ELDOMINVEST-a izlaze prvi bojleri za plovne objekte.

2002

Počeo je dugoročni investicioni program u cilju povećanja proizvodnog kapaciteta kako bi se zadovoljila rasteća potreba tržišta. Glavni akcenat se stavlja na tehnološke inovacije.
U promet je bilo pušteno tri modela kamina: “Monolit”, “Kvadra” i “Kvazer”.
U decembru 2002 g., nakon izvršene preregistracione revizije od strane najveće svetske organizacije za kontrolu i sertifikacione usluge SGS-Bugarska EOOD, sistem za upravljanje kvalitetom ELDOMINVEST-a je sertifikovan prema ISO 9001: 2000.
U 2002 g., osoblje ELDOMINVEST-a dostiže 263 ljudi.
U 2002 g., za mesec dana je bilo proizvedeno preko 8000 proizvoda sa preko 50 modifikacija.
Od 2002 g. do danas, ELDOMINVEST je u Top 10 firmi u Varni.

2003

U ELDOMINVEST-u su proizvodeni prvi mini električni šporeti. Među njima su prvi bugarski šporeti sa staklokeramičkom pločom i prvi bugarski šporeti energetskog razreda A.
Električni model mini šporeta sa staklokeramičkom pločom je dobio Diplomu i Zlatnu medalju na Jesenjem međunarodnom sajmu tehnike – Plovdiv `2003.

2004

Proizveden je prvi 1000-litarski bojler.
ELDOMINVEST-u je dodeljena Diploma za inovativnu politiku, za osvajanje novih tržišta, za uspešnu konkurentnost rada, izdata od strane Bugarske privredne komore i Počasno priznanje za inovativno preduzeće godine od strane Ministarstva ekonomije, Fondacije “Primenjena istraživanja i komunikacije” i Svetske banke.
Došlo je do značajnog proširenja u proizvodnom reonu 2 izgradnjom novog pogona. Efikasni proizvodni prostor se povećava za skoro 2 dekara.

2005

Izgrađen je drugi pogon u proizvodnom Reonu1 ELDOMINVEST-a sa izgrađenom površinom od 2000 m2. Društvo dobija novu bazu za skladištenje, odnosno sadašnji Proizvodni reon 3.
Pojavljuje se nova serija bojlera za uštedu energije, sa modernim dizajnom, koji do tog trenutka nije bio proizveden u zemlji. Ova serija je u Bugarskoj dostupna sa zaštićenim imenom Diplomat Ocean.
U ELDOMINVEST-u su proizvedeni prvi bugarski bojleri sa elektronskim upravljanjem.
Počinje izvoz u SAD.

2006

Proizveden je milioniti bojler ELDOMINVESTA-a.
U periodu od 2002. do 2006 g., bile su napravljene investicije od preko 10 miliona leva.
Izvozno tržište ELDOMINVEST-a tokom 2006 g. pokriva deset evropskih zemalja.
Tokom te godine, za lokalno i izvozno tržište bilo je proizvedeno 240 000 uređaja.
Počinje proizvodnja bojlera sa gofriranim spiralama od nerđajućeg čelika, kod kojih razmena toplote se povećava za 15%.

2007

Izgrađene su nove proizvodne prostorije i skladišta sa ukupnom površinom od 4000 m2.
Nastavlja se modernizacija proizvodnih kapaciteta u Reonu 2: nove prese, roboti za zavarivanje, agregat za boju, peći za emajliranje, nova prostorija za farbanje.
Od  avgusta, u Proizvodnom reonu 1 počinje redovna proizvodnja nove visoko produktivne linije za zavarivanje, uključujući robota i automate najnovije generacije.
Pušten je u rad moderni konvejer za emajliranje pomoću praha familije električnih bojlera sa zapreminom od 30 do 120 litara. On je potpuno automatizovan i uključuje sve procese: peskarenje rezervoara za vodu, emajliranje pomoću praha i pečenje emajliranih rezervoara za vodu.
Na tržište su izašle nove serije proizvoda “Eldominvest”: protočni bojleri, novi modeli stojećih bojlera sa zapreminom od 150 do 1000 litara i bojleri sa elektronskim upravljanjem.

2008

Puštene su u rad nove mašine sa DPU u delu za sečenje.
Završava proces potpune zamene automobilnog parka “Eldominvest-a” Odeljenje za transport je u stanju isporučiti proizvode bilo gde u Evropi.
Od avgusta, svi električni modeli grejača za vodu “Eldominvest” su sertifikovani u skladu sa ruskim standardom “Gost R”.
Puštene su u rad nove mašine sa DPU u delu za sečenje.
Počinje proizvodnja nove serije staklokeramičkih ploča za ugradnju. One su sertifikovane oznakom proizvoda za kvalitet “Inter Testing Servisis” ETL za usaglašenost staklokeramičkih ploča za ugradnju po visokim zahtevima američkog standarda UL858 i kanadskog standarda CAN/CSA-C22.2. U 2008 g., SEMKO omogućava i obeležavanje staklokeramičkih ploča za ugradnju, proizvedene u “Eldominvest-u” sa znakom CE za usaglašenost sa zahtevima direktiva LVD i EMC Evropske unije i Saveta Evrope.

2009

Uprkos krizi, nastavlja se realizacija dugoročnog investicionog programa “Eldominvest-a”. Na početku godine pušten je u rad savremeni konvejer za montažu bojlera iz familije električnih bojlera sa zapreminom od 30 do 120 litara.
Završila je izgradnja novog pogona za cevne grejače. Instalacija preciznijih linija, uključujući mašine, robote i automate najnovije generacije završava se krajem leta.
U oktobru je otvoren novi Proizvodni reon 3 i počinje masovna proizvodnja električnih cevnih grejača različite snage, oblika i dužine.

2010

Na tržište se pojavljuju prvi ravni i vakuumsko-cevni solarni kolektori Eldom Green Line.
Sistem menadžmenta kvalitetom ELDOMINVEST-a je ponovo sertifikovan u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001: 2008.

2011

ELDOMINVEST predstavlja na tržištu nove grupe proizvoda: termosifonski sistemi, tamponski rezervoari, bojleri sa zapreminom od 5, 10 i 15 litara;

2012

Na tržištu se pojavljaju prvi zidni konvektori ELDOM. To su prvi bugarski konvektori sa elektronskim upravljanjem. Prema tehničkim parametrima, konvektori ELDOM su uvek u korak sa najboljim svetskim modelima.
Počinje proizvodnja bojlera sa toplotnom pumpom ELDOM sa zapreminom od 120 i 150 litara, koji rade na principu “vazduh-voda”. To su prvi grejači vode te vrste u Bugarskoj. Oni mogu bez ikakvog problema zameniti konvencionalne električne bojlere i omogućiti više od tri puta manju potrošnju energije.

2013

Tokom proleća, ELDOMINVEST je promovisao svoju novu familju protočnih bojlera ELDOM. Familija obuhvata modele za montažu nad lavaboa sa različitom snagom i slavinama.

2014

Kao  nastavak inovativnog programa i u cilju korišćenja alternativnih izvora energije, ELDOMINVEST nudi na tržištu i sisteme sa toplotnom pumpom velike zapremine. Oni rade u režimu “grejanje”, a takođe i u režimu “hlađenje”.

2015

U junu, kompanija je otvorila modernu liniju za proizvodnju bojlera za uštedu energije sa zapreminom od 30 do 2000 litara. Ovom investicijom koja je vredna 5,5 miliona leva., ELDOMINVEST je ispunio još jednu fazu svog dugoročnog programa tehnološke modernizacije.

2016

Dana 10. februara, Agencija za investicije dodeljuje priznanje ELDOMINVEST-u u kategoriji “Ulaganje u inovativni biznis”. Nagradu je uručio potpredsednik Vlade i Ministar prosvete i nauke Meglena Kuneva.
Danas kompanija izvozi svoje proizvode u više od 30 zemalja na 4 kontinenta.
Zahvaljujući ostvarenoj modernizaciji i izgradnji novih proizvodnih prostorija, godišnji kapacitet proizvodnje ELDOMINVEST-a u ovom trenutku je 500 000 proizvoda. Kompanija je jedna od retkih evropskih proizvođača emajliranih bojlera sa zapreminom od 2000 litara.
Kako bi se obezbedila pouzdana ugluga tokom i posle garancije, ELDOMINVEST održava 108 servisnih centara u zemlji.
Pod rukovodstvom inž. Jonke Velkovske – Georgieve, danas preduzeće zapošljava više od 540 specijalista.

2017
Tokom 2017. godine, Eldominvest je navršio 30 godina. Povodom godišnjice, u Fabrici br.1 je bila puštena u rad savremena linija za proizvodnju štedljivih električnih bojlera sa zapreminom od 30 do 120 litara. Novi modeli zagrevača vode pored impresivnog spoljnog izgleda, uz prateću tehnološku opremu, učinili su da vrednost investicije premaše 2,7 miliona leva.
U skladu sa strogim evropskim zahtevima za životnu sredinu, tokom ove godine koja je tako važna kompaniji, uspeli smo da potpuno obnovimo dizajn stojećih bojlera sa izmenjivačima toplote ELDOM sa zapreminom od 120 do 2000 litara.
Na kraju leta, na tržištu su se pojavili novi zidni konvektori ELDOM, sa konstruktivnim inovacijama, omogućavajući optimalnu konvekciju i udobnost uz minimalnu potrošnju energije.

2018
Kao inovativna i visokotehnološka kompanija, ELDOMINVEST je započela sa primenom Koncepta "Internet of things" u ELDOM proizvodima. Nakon dve godine ispitivanja u laboratorijama, prvi ELDOM uređaji su uvedeni u masovnu proizvodnju i mogu se u potpunosti upravljati putem Interneta. To su zidni konvektori, električni bojleri i kombinovani grejači sa jednim i dva izmenjivača toplote. Besplatna aplikacija myELDOM prilagođena je da neometano radi sa svim operativnim sistemima i mobilnim uređajima.


2019
Tokom aprila u Fabrici 1 ELDOMINVEST-a pušten je u rad inovativni GAPS (Fleksibilan Automatizovani Proizvodni Sistem) za proizvodnju delova kućišta. Projekat je sufinansiran prema operativnom programu „Inovacije i konkurentnost“ BG16RFOP002-1.001, dok je njegova vrednost 2,75 miliona leva.

U blizini Varne, ELDOMINVEST je otvorio modernu logističku bazu, koja akumuliše i distribuira teretne tokove za Bugarsku i desetine izvoznih tržišta. Investicija iznosi 5,5 miliona leva.

Da bi obezbedio pouzdan garantni i postgarantni servis, ELDOMINVEST održava mrežu od 108 servisnih centara širom zemlje. Danas, ova kompanija izvozi svoje proizvode u više od 30 zemalja na 4 kontinenta.

Sa proizvodnih linija ELDOMINVEST-a izlaze prvi bojleri ELDOM Galant ravnog dizajna i dva rezervoara za vodu. Isti imaju jedinstveni Powerfull režim, elektronsko smart upravljanje i WI-FI kontrolu svih funkcija.

2020
U skladu sa trendovima u korišćenju alternativnih izvora energije, ELDOMINVEST je uveo na tržište nove modele kombinovanih bojlera, specijalno dizajniranih za toplotne pumpe i solarne sisteme. Bojleri imaju koncentrično raspoređene serpentine velike površine, sa kolektorskim priključcima za ulaz i izlaz.
Prijatno iznenađenje za grejnu sezonu je nova serija modernih i inovativnih konvektora ELDOM Galant, sa raznim modelima za zidnu i podnu montažu.

2021
Nova linija za zavarivanje visokih performansi započela je masovnu proizvodnju u Fabrici br. 1. Zahvaljujući njoj, proizvodni kapacitet električnih bojlera je povećan za 30%.
Stručnjaci iz R&D odeljenja Eldominvest-a započeli su rad na ambicioznom naučno-istraživačkom razvojnom projektu „Inovativni sistem za direktno grejanje fotonaponskim sistemima rezervoara za vodu“. Projekat je sufinansiran sredstvima Nacionalnog inovacionog fonda.

2022
Ambiciozni investicioni program ELDOMINVEST-a se nastavlja. Planirane investicije vredne su preko 6,8 miliona leva. Tokom godine, postepeno se puštaju u rad proizvodne linije poslednje generacije za kombinovane bojlere i tamponske rezervoare zapremine od 150 do 300 litara, za zidne kombinovane bojlere zapremine do 150 litara, za bojlere 7, 10 i 15 litara, linija za praškasto emajliranje, nova instalacija za farbanje i precizni laser.
U cilju pouzdanog garantnog i postgarantnog servisa, ELDOMINVEST održava mrežu od 98 servisnih centara u zemlji. Danas kompanija izvozi svoje proizvode u preko 30 zemalja na 4 kontinenta.

Danas u tri fabrike kompanije radi više od 590 specijalista.

Zatvori

Istorija