Najbolja atestacija za ELDOMINVEST OOD je naša vodeća pozicija na bugarskom tržištu i činjenica da 1,5 miliona bugarskih domaćinstava veruju u naše uređaje.
Kako bi se obezbedio visoki kvalitet i pouzdanost proizvedenih proizvoda, od početka 1998 g., ELDOMINVEST primenjuje sistem upravljanja kvalitetom.
• Dana 19.05.1998 g. je sertifikovan od strane SGS Group - najveća svetska organizacija za sertifikacione usluge. ELDOMINVEST dobija sertifikat prema međunarodnom standardu ISO 9002:1994.
• ELDOMINVEST je prvo bugarsko preduzeće - proizvođač bele tehnike, koji poseduje ovaj sertifikat.
• Dana 17. i 18. decembra 2002 g., nakon revizije o preregistraciji, izvršena od strane SGS United Kingdom ltd., sistem upravljanja kvalitetom ELDOMINVEST-a je sertifikovan prema ISO 9001:2000.
• Sertifikat o usaglašenosti sa direktivama EU o niskonaponskoj opremi i elektromagnetskoj kompatibilnosti, izdat od strane grupe SGS TUV i SGS Bulgaria ltd i pravo na oznaku CE.
• Sertifikat o odobrenju ELDOMINVEST-a prema dokumentu 40 BEAB-a o odobrenoj fabrici za opštu montažu i ispitivanje grejača vode, izdat od strane ASTA BEAB Certification services i pravo na oznaku BEAB za odobrene proizvode.
• Svi proizvodi ELDOMINVEST-a su sertifikovani u skladu sa zahtevima normativnih propisa i standarda u zemljama u koje se izvoze.
• Dana 2 septembra 2017 g., Sistem menadžmenta kvalitetom ELDOMINVEST-a OOD je sertifikovan u skladu sa ISO 9001: 2015.
Pored zaštićenih sertifikata, druga potvrda su i osvojene prestižne nagrade.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike - Plovdiv 1993, dodeljen familiji električnih bojlera za domaćinstvo.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom prolećnom sajmu tehnike - Plovdiv 1998, dodeljen familiji električnih bojlera za domaćinstvo.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom prolećnom sajmu tehnike - Plovdiv 2003, dodeljen za električne šporete sa staklokeramičkom pločom.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike - Plovdiv 2003, dodeljen familiji bojlera od 125, 150, 200, 300 i 500 litara sa emajliranim ili nerđajućim rezervoarom za vodu.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom prolećnom sajmu tehnike - Plovdiv 2004, dodeljen familiji grejača vode sa trenutnim dejstvom i slobodnim isticanjem.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike - Plovdiv 2005, dodeljen familiji grejača vode “Eldom”.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike – Plovdiv 2005, dodeljen za grejače vode sa trenutnim dejstvom “Diplomat alfa”.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike - Plovdiv 2006, dodeljen familiji električnih bojlera za domaćinstvo sa elektronskim upravljanjem “Diplomat okean”.
• Diploma i zlatna medalja na Međunarodnom jesenjem sajmu tehnike - Plovdiv 2007, dodeljen familiji emajliranih grejača vode sa izmenjivačima toplote i električnim napajanjem -1000 litara.
• Diploma za inovativni proizvod, dodeljen familiji grejača vode sa elektronskim upravljanjem “Diplomat okean”, izdat od strane Bugarske privredne komore.
• Diploma za inovativnu politiku, za osvajanje novih tržišta, za uspešnu konkurentnost rada, izdata od strane Komore elektrotehnike u Bugarskoj.
• Počasno priznanje za inovativno preduzeće 2004 godine od strane Ministarstva ekonomije, fondacije “Primenjena istraživanja i komunikacije” i Svetske banke.

Zatvori

Atestacija