ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ELDOMINVEST LTD

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ μηχ. Γιόνκα Βελκόβσκα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ μηχ. Ντιμίταρ Γκολόντοφ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  Άγγελ Μίλεφ
τμήμα τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου μηχ. Πλάμεν Πάνδοφ
τμήμα τεχνικής ανάπτυξης  μηχ. Βέσκο Μπόεφв
τμήμα «ενεργομηχανική» μηχ. Νικολάϊ Αλεξάνδροφ
οικονομικό λογιστικό τμήμα Ντεσισλάβα Ιβανόβα
Κατεύθυνση ανάπτυξη ξένων αγορών Μπλαγκοβέστα Μιχάϊλοβα
Συνεργείο ELDOMINVEST μηχ. Ρούσι Ρούσεφ
τμήμα προγραμματισμού και υλικήΣ και τεχνικήΣ υποστήριξηΣ Στανισλάβ Βασίλεφ
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μηχ. Νεβένα Νέντεβα
Υπηρεσία επαγγελματικής υγείας Δρ. Σβετλομίρ Τόμοφ
τμήμα υγιών και ασφαλών όρων εργασίας μηχ. Βιολέτα Ντόμπρεβα

Κλείστε

Η ΟΜΑΔΑ