Ημερομηνία: 03.11.2020έτος

Ημερομηνία: 07.10.2020έτος

Ημερομηνία: 14.09.2020έτος

Ημερομηνία: 10.08.2020έτος

.

Ημερομηνία: 12.06.2020έτος

Ημερομηνία: 02.06.2020έτος

Information on the COVID-19 health crisis

Ημερομηνία: 31.03.2020έτος

Dear partners, we from ELDOMINVEST will always be active, despite the difficult situation. We assure you that we are ready to support you so that you can continue your activities safely. Our desire to participate in the collective effort to tackle the crisis remains one of our priorities, along with protecting the health of our employees....

Ημερομηνία: 18.03.2020έτος

Κλείστε