УПРАВИТЕЛ инж. Йонка Велковска-Георгиева

ПЪРВИ ЗАМ. УПРАВИТЕЛ инж. Димитър Голодов

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ - Георги Георгиев

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ Ангел Милев

ТЕХНОСЕРВИЗ  ЕЛДОМ инж. Иван Русев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ Десислава Иванова

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ МЕСТЕН ПАЗАР Радостин Добрев

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ ВЪНШНИ ПАЗАРИ Янка Русева-Стойкова

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА Добромира Керефейска

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ Светослав Симеонов

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ инж. Иван Славчев

ОТДЕЛ ЕНЕРГОМЕХАНИЧЕН инж. Деян Касабов

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ инж. Стефан Узунов

ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ДОСТАВКИ Бранимир Димитров

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ инж. Невена Недева

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ инж. Александър Савов

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-р Светломир Томов

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ "СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТA И РЕГУЛАТОРНИ ВЪПРОСИ" инж. Иван Петров

 

Затвори

Екипът