• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • "ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД открива процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична обява" по реда на ПМС №118/20.05.2014г.

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД открива процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична обява" по реда на ПМС №118/20.05.2014г.

Дата: 31.07.2023г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД открива процедура за избор на изпълнител чрез публична обява с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на пещ за емайлиране" съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0011-C01 от 19.05.2023г., проект "Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на ЕЛДОМИНВЕСТ ООД" по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ – BGENERGY-2.003

Обявата и придружаващата я документация ще бъдат публикувани на следните интернет адреси:

- Интернет страницата на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014
- Интернет страницата ЕЛДОМИНВЕСТ ООД:
www.eldominvest.com

 Назад
Затвори

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД открива процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична обява" по реда на ПМС №118/20.05.2014г.