• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • "ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

Дата: 18.03.2020г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана" по реда на ПМС №160/01.07.2016г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ


„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет "Разработване на софтуерно решение (програмистки услуги)" съгласно договор № BG16RFOP002-1.005-0245-C02 с предмет "Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА  ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД"  по програма Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации.


Документацията е публикувана и на следния интернет адрес:
http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България.


Офертите се подават само в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg/


Срок за подаване на оферти: до 00.00 ч. на 25.03.2020 г.   Назад
Затвори

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"