• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • "ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

Дата: 27.11.2019г.

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана" по реда на ПМС №160/01.07.2016г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет  " Доставка на CAD/CAM/CAE  софтуер за симулация на база крайни елементи и флуидни симулации FEACFD" съгласно договор № BG16RFOP002-1.005-0245-C01 от 28.05.2018г. с предмет " Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА  ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД"  по програма Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-1.005 - Разработване на продуктови и производствени иновации.


Документацията е публикувана и на следният интернет адрес:


http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България;


Офертите се подават само в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на адрес https://eumis2020.government.bg/


Срок за подаване на оферти: до 00.00ч на 05.12.2019г.

 Назад
Затвори

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"