• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”
  • УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”

Дата: 16.04.2019г.

„Елдоминвест“ ООД успешно финализира проекта "Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест” ООД, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Реализираният проект е на стойност 2 753 164 лв, от които 1 376 582 лв. европейско финансиране и 1 376 582 лв. собствен принос на ЕЛДОМИНВЕСТ и беше изпълнен за 18 месеца.

Целта на проекта е развитие на иновационния потенциал и технологичния капацитет на "Елдоминвест" ООД за постигане на по-висока конкурентоспособност. Внедряване на новата автоматизирана производствена система ще доведе до постигане на висока технологична проследимост, управляемост и оптимизация на производството на корпусни детайли.

Използваните иновативни технологични решения са пряко свързани с развитието на ниско въглеродно и ресурсно ефективно производство. Новото оборудване е с ниска консумация на електроенергия (от клас А до клас ААА), което ще доведе до годишно намаляване на енергийните разходи със 72 200 kW/h. Така спестената енергия за производство на единица изделие ще се намали с минимум 12%.

 Назад
Затвори

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПОРЕДНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”