• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Практическо занятие на студенти-магистри от ИУ-Варна в Елдоминвест

Практическо занятие на студенти-магистри от ИУ-Варна в Елдоминвест

Дата: 28.03.2019г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ежегодно предоставя възможност за посещение във фирмата на студенти от висши учебни заведения за провеждането на занятие в реална среда.
На 27.03.2019 г. студенти от магистърска програма „Качество и експертиза на стоките” към ИУ-Варна, проведоха практически занятия по дисциплините „Сертификация на стоки и услуги” във фирма „Елдоминвест” ООД – гр. Варна с ръководител доц. д-р Теменуга Стойкова от катедра „Стокознание”.

Студентите бяха посрещнати от инж. Иван Петров, който е представител за нашата страна в Европейският институт за стандартизация „CENELEC”, работи като експерт в Българския институт за стандартизация и е началник на изпитвателната лаборатория във фирма „Елдоминвест” ООД. Изнесената от него лекция засягаше темата „Продуктова сертификация на уреди произвеждани в Елдоминвест и тяхното съответствие със съществените изисквания за поставяне на СЕ маркировка”. Лекцията беше подкрепена с нагледна презентация, демонстрираща целия процес на задължителната сертификация, удостоверяването на резултатите от него, изпитването на безопасността, оформянето на техническо досие и поставянето на маркировка СЕ.

За онагледяване на тази иначе на пръв поглед суха материя , след лекцията бъдещите магистри посетиха централната заводска лаборатория, където им бе демонстрирано нагледно част от етапите на създаване и изследване на нов уред в съответствие със съществените изисквания за поставяне на СЕ маркировка. Напълно резонно като предприятие отворено за бъдещи специалисти, колегите посетиха и най-новата и модерна производствена линия за енергоспестяващи бойлери.
Силно впечатлени студентите проявиха активност при обсъждане на въпросите за процесите на сертификация, документалното оформяне, възможните начини за надзор на пазара и системите за сигнализиране при установяване на опасни стоки на нашия и европейския пазар.

Доц. д-р Теменуга Стойкова благодари на управителя на „Елдоминвест” инж. Йонка Велковска-Георгиева, че дава възможност за ползотворно провеждане на практическото занятие, придобиване от студентите на опит и умения, необходими за тяхната успешна реализация и утвърждаване на връзката учебен процес – бизнес.
Специални благодарности получи и инж. Иван Петров за проявената отзивчивост, изключителна компетентност, професионалъзъм, лекторски умения, желание за предоставяне на практически опит и провокиране интереса на студентите-магистри към бъдещата им професия и реализация.

 Назад
Затвори

Практическо занятие на студенти-магистри от ИУ-Варна в Елдоминвест