• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г

Дата: 08.10.2018г.

„Елдоминвест” ООД, бенефициент по Договор от 28.08.2017г., BG16RFOP002-1.001-0172-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: „Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД” набира ценови предложения с предмет : Разработване на софтуер за обмен на данни по  проект BG16RFOP002-1.001-0172-C01: „Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД” .


Пълното съобщение с минималните технически изисквания се намира в приложеният файл.

 Назад
Затвори

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г