ЕЛДОМИНВЕСТ – ЧАСТ ОТ MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2018

Дата: 19.03.2018г.

От 13-ти до 16-ти Март 2018 г. се проведе поредното издание на престижното международно изложение на тема отопление, вентилация, климатизация и възобновяема енергия - Mostra Convegno Expocomfort в Милано, Италия. Изложението привлече над 2000 изложители и бе посетено от над 155 000 професионалисти от цял свят. През вече над 30 годишната си...

Елдоминвест на кръгла маса с международно участие в ИУ - Варна

Дата: 16.03.2018г.

На 15.03.2018г. „Елдоминвест” ООД участва в кръгла маса с международно участие под наслов „ Качество на стоките и защита на потребителите ”. Тя се проведе в Икономическия Университет в град Варна под егидата на Министерството на икономиката. Организатори на събитието бяха Държавна агенция за метрологичен и технически...

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана"

Дата: 09.02.2018г.

"ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез "Избор с публична покана" по реда на ПМС №160/01.07.2016г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет  "Доставка на  напълно автоматизирана производствена линия...

НОВИ КОНВЕКТОРИ С ИНТЕЛИГЕНТНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ

Дата: 23.01.2018г.

И през 2018-та година ЕЛДОМ продължава иновационната си политика по предлагането на все по-икономични и енергоспестяващи продукти, без да прави компромис с безупречната работа, мощност и ефективност. Новите стенни конвектори с прецизно и интелигентно електронно управление спестяват значителни разходи за електроенергия във Вашия дом или офис,...

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ДАРИ НАД 34 ЛИТРА КРЪВ НА СТРАДАЩИТЕ ВЪВ ВАРНА

Дата: 24.11.2017г.

Като утвърден български производител на бяла техника, Елдоминвест ООД работи с еднакви сили, както по своята политика на иновативност и внедряване на технологии от последно поколение, така и традиционно поема своя дълг по отношение опазването на принципите заложени в програмата за Корпоративна социална отговорност. От 2002 г. насам,...

Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата: 16.11.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за...

Прес-съобщение за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД “ по процедураBG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“.

Дата: 16.11.2017г.

ЕЛДОМИНВЕСТ ООД успешно реализира проект в рамките на  процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“ включващ: Наемане на лица и назначаването им на работа в ЕЛДОМИНВЕСТ ООД, съгласно процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ с трудово възнаграждение в размер на Минималния осигурителен...

Заключителна пресконференция относно приключването на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 9,30 часа в „Елдоминвест” ООД гр.Варна ще се проведе заключителна пресконференция относно приключването на проект  "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в "Елдоминвест"ООД", №BG05M9OP0001-1.003-0317, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР".

Затвори