СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ

 

Описание на длъжността:
- Участва в изготвянето и реализацията на дългосрочна концепция за позициониране на бранд ELDOM® и продуктите, произведени от ELDOMINVEST на експортни целеви пазари.
- Участва в разработването на нови целеви пазари – сегментиране, таргетиране на потенциални клиенти, промоции, стимулиране на продажбите.
- Активно участва в подготовката и реализирането на маркетингови активности .
- Сopywriting & content marketing – създаване на съдържание за каталози, брошури, B2B електронни бюлетини, корпоративни сайтове.
- Участва в организацията и провеждането на събития - изложения, презентации, семинари, обучения на търговски персонал.
- Web маркетинг – организиране на уеб кампании на локални експортни пазари, създаване на лендинг страници, В2В социални мрежи, контрол върху бранд кампании в глобални и локални онлайн платформи, участие в поддържане на съдържанието в сайтовете на компанията.
- Изготвя анализи и отчети, свързани с ефективността на маркетинговата дейност.

Изисквания към кандидатите:
- Образование: Висше икономическо . Маркетинг или свързани специалности.
- Практически опит в областта на маркетинга - минимум 2 години.
- Владеене на английски език (писмено и говоримо).
- Компютърна грамотност - MS Office, презентационен софтуер .
- Познания за работа с аналитични онлайн инструменти от типа Google Analytics, Google Trends.
- Аналитично мислене, експедитивност, коректност и прецизност, с чувство за отговорност, лоялност, креативност, добра комуникативност и умения за работа в екип. Иновативен тип, ориентиран към резултати и спазване на срокове.

 


МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ - ЕКСПОРТ


Описание на длъжността:

-  управлява и развива взаимоотношенията с клиенти на международни пазари;
- води търговски преговори с потенциални ключови клиенти и договоря условията за сътрудничество;
- разработва стратегии за увеличаване на пазарните позиции на дружеството на международни пазари;
- отговаря за събирането на информация относно пазара, големи потенциални клиенти, тенденции и възможности за развитие;
- анализира партньорството с всеки клиент и изгражда подходяща стратегия за работа;

 

Изисквания:

- висше икномическо или техническо образование;
- отлично владете английски език, владеенето на втори западен език или руски се счита за предимство;
- търговски опит – минимум 2г.;
- отлични комуникативни и презентационни умения, аналитично мислене, умения за водене на преговори и взимане на решения, ориентация към постигане на резултати.

 

 

МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Описание на длъжността:
- Ръководи и координира дейността по управление на човешките ресурси в дружеството;
- Извършва подбор, разработва и оценява тестове и въпросници при наемане на нови работници и служители
- Следи и контролира ежемесечното изготвяне на присъствените форми на персонала, за точно отразените отработени часове, болнични и отпуски.
- Следи и контролира ефективното провеждане на обученията и развитието на персонала във фирмата.
- Участва в изготвянето на документацията по назначаване, освобождаване, трудови досиета и др.
- Разработва вътрешни процедури и правила за работа, длъжностни характеристики и др.;
- Участва в разработването и реализирането на HR проекти и инициативи.
- Комуникира с държавната администрация – НАП, НОИ, Инспекция по труда и др., когато това е необходимо.


Изисквания:
- висше икономическо образование;
- професионален опит в областта на управление на човешките ресурси - минимум 3 години;
- отлична компютърна грамотност /Word, Excel, Internet, програмни продукти; специализиран софтуер/
- владеене на английски език на работно ниво;
- познаване на българското трудово законодателство;

- отлични организационни умения, умения за управление на екип, отговорност и лоялност, комуникативност, инициативност, способност за вземане на решения.


НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


- възможност за професионална реализация и кариерно развитие в стабилна производствена компания с утвърдени стандарти на работа;
- мотивиращо заплащане;
- допълнително здравно застраховане с възможност за включване на членове на семейството;
- карта Мултиспорт на преференциална цена;
- месечни ваучери за храна;
- допълнителни социални придобивки: субсидиран обяд, бонус при раждане на дете, допълнителен отпуск за родител на първокласник, бонус „Препоръчай приятел” и др. ;
- заплащане на пътни разходи за живеещи извън гр.Варна;
- безплатни здравни профилактични прегледи, служба по трудова медицина и корпоративен психолог;
- индивидуални възможности за развитие чрез специализирани курсове и обучения;
- работа в модерен офис с удобна локация;

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на български език.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

 

Затвори

Кариери