Елдом Beta

Елдом Бета


• мощност от 3,5 и 6,5 kW;
• възможности за монтаж за мивка, за баня и комбиниран;
• уредите се предлагат с пълен комплект за монтаж;
• икономичен режим на работа;
• контрол върху дебита на водата;
• защита срещу поражение от електрически ток и срещу  превишаване на зададената температура;
защита при пад и превишаване на налягането;
• филтриране на входящата вода.

Затвори