УПРАВИТЕЛ Инж. Йонка Велковска-Георгиева

ПЪРВИ ЗАМ. УПРАВИТЕЛ Инж. Димитър Голодов

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ - Георги Георгиев

ЗАМ. УПРАВИТЕЛ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ Ангел Милев

ТЕХНОСЕРВИЗ  ЕЛДОМ Инж. Руси Русев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ Десислава Иванова

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ МЕСТЕН ПАЗАР Радостин Добрев

ОТДЕЛ ЕКСПОРТ

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКА Добромира Керефейска

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ Светослав Симеонов

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Инж. Веско Боев

ОТДЕЛ ЕНЕРГОМЕХАНИЧЕН Инж. Деян Касабов

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Инж. Пламен Пандов

ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ И ДОСТАВКИ Бранимир Димитров

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Инж. Невена Недева

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ Инж. Иван Петров

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-р Светломир Томов

ОТДЕЛ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Атанас Хадживасилев


Затвори

Екипът