• Начало
 • /
 • Новини
 • /
 • Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 • Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 • Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 • Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
 • Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата: 16.11.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0172 "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД": • На стойност 2 753 164,12 лв., от които 1 376 582,06 лв. БФП и 1376582,06 лв. собствен принос;

 • Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.


Целта на проекта е Развитие на иновационния потенциал и технологичния капацитет на "Елдоминвест"ООД за постигане на по-висока конкурентоспособност. Внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС с  цел постигане на висока технологична проследимост, управляемост и оптимизация на производството.


За целта ще бъде изградена Гъвкава Автоматизирана Производствена Система на три нива.


Изпълнението на проекта ще  доведе до внедряване на процес, попадащ в обхвата на Иновационната стратегия за интелигента специализация: • мехатроника и чисти технологии:

 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи.

 Назад

Затвори

Прессъобщение за стартиране на проект: „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ООД по процедура-BG16RFOP002-1.001 Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията