• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"
Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект

Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 10,45 часа в „Елдоминвест” ООД гр. Варна ще се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект  "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система ) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД", съгласно Договор № BG16RFOP002-1.001-0172-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0172, съфинансирана от ЕСФ чрез ОП Иновации и конкурентноспособност.

 Назад

Затвори

Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"