• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020
„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020

Дата: 01.09.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0172 "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД":


- На стойност 2 753 164,12 лв., от които 1 376 582,06 лв. БФП и 1376582,06 лв. собствен принос;


- Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.


Целта на проекта е Развитие на иновационния потенциал и технологичния капацитет на "Елдоминвест"ООД за постигане на по-висока конкурентоспособност. Внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС с  цел постигане на висока технологична проследимост, управляемост и оптимизация  на производството.

 Назад

Затвори

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020