• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия
Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия
  • Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия
  • Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия

Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия

Дата: 06.10.2016г.

Елдоминвест ООД е четвъртият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия. Документът доказва, че 100% от електроенергията, доставяна на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Удостоверението беше официално връчено на управителя на Елдоминвест ООД, инж. Йонка Велковска-Георгиева, от изпълнителния директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна, Стефан Абаджиев.


Удостоверенията за зелена енергия на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко удостоверение за зелена енергия има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е единственият доставчик в България, който дава възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници.


Какво представляват Удостоверенията за зелена енергия?


- Удостоверението за зелена енергия се издава от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги на краен потребител.
- Удостоверенията за зелена енергия се базират на съществуващи Гаранции за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие, които са собственост на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.
- Удостоверенията за зелена енергия имат уникален номер, определен срок на валидност и се водят в публичен регистър, който е със свободен достъп и се намира на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги.


Какво представляват Гаранциите за произход?


- Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници.
- Гаранцията за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници.
- Гаранциите за произход важат за срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа енергия.
- Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.


"В основите на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на Елдоминвест е залегнало използването и насърчаване развитието на технологии, щадящи околната среда.
Освен, че сме утвърден европейски производител на енергоспестяващи електрически уреди, ние създаваме широка гама продукти, работещи с възобновяеми източници на енергия – слънцето и въздуха. Гордея се с факта, че всички уреди Елдом се произвеждат на поточни линии от последно поколение, при които няма вредни емисии.
От години Елдоминвест е член на Глобалния Договор на ООH. С връчването на това Удостоверение за зелена енергия ние се придържаме към ангажиментите, които сме поели към Global Compact", сподели управителят на Елдоминвест ООД, инж. Йонка Велковска-Георгиева.


"Зелената енергия вече се цени от българския бизнес. Расте броят на компаниите, които проявяват сериозен интерес към електроенергията, произведена от възобновяеми източници. Нашето мото е да работим в съответствие с природата. Освен това ЕНЕРГО-ПРО е най-големият в България частен енергиен производител от водноелектрически централи. Удовлетворени сме, че в лицето на Елдом открихме много важен партньор в подкрепата на екологичното производство на електроенергия", заяви изпълнителният директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна, Стефан Абаджиев.


Като част от своята политика на опазване на околната среда Елдом монтира и първата за град Варна зарядна станция за електромобили.


Специална зарядна станция KEBA, подходяща за зареждане на всички марки и модели електромобили, които разполагат със заряден кабел за Тип 2 контакт. Устройството, доставено от KEBA, адаптира електрическите параметри на захранващата електрическа мрежа към електрическите параметри на зарядното устройство на електромобила, като осигурява бързо и безопасно зареждане на всички електрически превозни средства с мощност от 22 кВТч.


Като устойчиво развиваща се компания и най-големият производител на електроуреди за дома в България, Елдом поема своята отговорност по отношение на опазването на околната среда и спазването на принципите за екологично чиста среда.

 Назад

Затвори

Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия