• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 21.09.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: "Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД" обявява следните процедури относно набиране на ценови преложения за :


1. Обучение по ключова компетентност "Общуване на чужди езици - английски език";


2. Услуги  за предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица, ( Правоспособност по заваряване ПЪРВА СТЕПЕН на професионална квалификация (5210901 Заваряване).


 


Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 или на  hr@eldominvest.comtech@eldominvest.com и milev@eldominvest.com до 00,00 часа на 23.09.2016г.


Пдоробности в приложените файлове.

 Назад

Затвори

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.