• Начало
  • /
  • Новини
  • /
  • СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 16.09.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД\" обявява следните процедури относно набиране на ценови преложения за :  •      Закупуване на CAD лиценз по проект BG05M9OP001-1.003-0317: \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД;

  •     Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации по проект BG05M9OP001-1.003-0317: \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД \";

  •     Закупуване на заваръчен апарат по проект BG05M9OP001-1.003-0317: \"Подобряване достъпа до заетост и устойчиви работни места в „Елдоминвест” ООД \".


Оферти могат да се подават чрез системата ИСУН 2020 или на tech@eldominvest.com и milev@eldominvest.com до 00,00 часа на 17.09.2016г.


Пдоробности в приложените файлове.

 Назад

Затвори

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.