СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 16.09.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: \"Подобряване достъпа до заетост...

Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“

Дата: 09.09.2016г.

На 15.07.2016 г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове,...

Пресконференция относно стартирането на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места

Дата: 31.08.2016г.

На 02.09.2016г. от 09,30 часа в заседателната зала на "Елдоминвест" ООД - гр. Варна ще се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в "Елдоминвест" ООД”, №BG05M9OP0001-1.003-0317, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 26.08.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: \"Подобряване достъпа до заетост...

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата: 18.07.2016г.

На 15.07.2016г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове,...

Елдоминвест ООД откри нов склад за готова продукция

Дата: 05.07.2016г.

На 27 юни в Елдоминвест ООД бе открит нов склад за готова продукция. Темповете на развитие на компанията доведоха до нуждата от нови складови площи за целите, както на българския, така и на експортния пазар. Тази стъпка гарантира обезпечаване на достатъчно складови наличности от всички модели уреди Елдом. Благодарение на осигуряването на...

Елдом – Отговорни към околната среда

Дата: 04.07.2016г.

Елдоминвест ООД получи „Сертификат за рециклирани количества, спестени ресурси и емисии на парникови газове”. Сертификатът бе връчен на Елдом за неговия индивидуален принос за оползотворяването на отпадъците от опаковки, като следствие от съвместната дейност с Екопак България АД и в подкрепа на изпълнението на програмата за...

Елдоминвест ООД част от "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"

Дата: 08.06.2016г.

Елдоминвест ООД се включи в националната кампания „Великден за всеки“  - „Дари празник на баба и дядо“, която се проведе под патронажа на омбудсмана на Република България  Мая Манолова. Инициативата бе насочена към традиционно най-бедните членове на обществото - българските пенсионери. Идеята на кампанията...


Затвори