Встъпителна пресконференция относно стартирането на проект "Внедряване на иновативна ГАПС"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 10,45 часа в „Елдоминвест” ООД гр. Варна ще се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект  "Внедряване  на иновативна  ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система ) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест„ ООД", съгласно Договор №...

Заключителна пресконференция относно приключването на проект "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места"

Дата: 09.11.2017г.

На 14.11.2017г. от 9,30 часа в „Елдоминвест” ООД гр.Варна ще се проведе заключителна пресконференция относно приключването на проект  "Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в "Елдоминвест"ООД", №BG05M9OP0001-1.003-0317, съфинансиран от ЕСФ чрез ОП РЧР".

Делегации от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор от Словения и Полша на посещение в ЕЛДОМИНВЕСТ

Дата: 28.09.2017г.

На 12 и 26 септември 2017 г. „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД бе любезен домакин на две посещения от Държавните агенции за технически и метрологичен надзор (ДАМТН) на Словения, Полша и България. В делегациите бяха включени и специалисти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) . Представителите на двете чуждестранни агенции бяха в България по...

Юбилейна серия стенни конвектори ЕЛДОМ

Дата: 14.09.2017г.

По случай 30 годишнината ни, през този септември представихме на пазара юбилейната ни серия стенни конвектори ЕЛДОМ. Новите конвектори са създадени в пълно съзвучие с нуждите на едно домакинство. Предлагат - подобрен дизайн, много по-ниски разходи на енергия, оптимална естествена конвекция и редица полезни функции и предимства, с част от които...

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020

Дата: 01.09.2017г.

На 28.08.2017г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" с Министерството на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за...

ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет Доставка на осветителни тела

Дата: 01.09.2017г.

„ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет  "Доставка на осветителни тела" в "Елдоминвест" ООД гр.Варна съгласно договор от 08.06.2017година, BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 07.08.2017г.

„Елдоминвест” ООД , бенефициент по Договор от 08.06.2017г., BG05M9OP001-1.008-0942-С01 по процедура BG05M9OP001-1.008   „Добри и безопасни условия на труд” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за...

„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата: 12.06.2017г.

На 08 .0 6 .201 7 г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG 05 M 09 OP 001-1.00 8 „Добри и безопасни условия на труд“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез...


Затвори