„Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Дата: 12.06.2017г.

На 08 .0 6 .201 7 г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG 05 M 09 OP 001-1.00 8 „Добри и безопасни условия на труд“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез...

Започва конкурсът за най-стар работещ бойлер, произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ

Дата: 10.05.2017г.

Уважаеми приятели на ЕЛДОМ, По случай годишнината на нашата компания, обявихме конкурс за най-стар работещ бойлер, произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ. Уславията за участие не са сложни: Трябва да сте горд собственик на стар работещ бойлер, произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ. Снимате уреда и фирмената табелка (метализираната табелка, монтирана в...

ЕЛДОМИНВЕСТ ЗАПОЧВА СЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НОВИ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ БОЙЛЕРИ

Дата: 20.04.2017г.

Като част от дългосрочната програма за развитие на Елдоминвест и по повод нашия 30 годишен юбилей, днес в Завод №1 официално бе въведена в експлоатация  модерна линия за производство на бойлери от 30 до 120 литра. Заедно със съпътстващото технологично оборудване стойността на инвестицията надвишава 2,7 милиона лева. В съответствие със...

Елдоминвест на ISH2017 във Франкфурт

Дата: 15.03.2017г.

  Започна изложението ISH 2017 във Франкфурт, където Елдоминвест се представя с нов просторен щанд и най-новите продукти в тазгодишният си каталог. Това е най-голямата индустриална изложба през годината за иновативно оборудване за баня, енергийно-ефективно отопление, климатизация и технологии за възобновяеми енергийни източници....

Елдоминвест ООД получи Удостоверение за зелена енергия

Дата: 06.10.2016г.

Елдоминвест ООД е четвъртият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия. Документът доказва, че 100% от електроенергията, доставяна на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Удостоверението беше официално връчено на управителя на Елдоминвест ООД, инж. Йонка Велковска-Георгиева, от изпълнителния директор на...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 21.09.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: "Подобряване достъпа до заетост и...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

Дата: 16.09.2016г.

„Елдоминвест” ООД, гр.Варна, бенефициент по Договор от 15.07.2016 г., BG05M9OP001-1.003-0317-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект с наименование: \"Подобряване достъпа до заетост...

Прессъобщение: Подобряване достъпа до заетост и създаване на устойчиви работни места в „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД по процедура-BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“

Дата: 09.09.2016г.

На 15.07.2016 г. „Елдоминвест“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове,...

Затвори