ТЪРГОВЕЦ ВЪНШНИ ПАЗАРИ

Във връзка с разширяването на експортната дейност търсим мотивирани, амбициозни и отговорни личности за позицията Търговец Външни Пазари”.

Основни отговорности:
- Преговори и продажби - води активна кореспонденция и осигурява обслужването по продажбите за износ към чуждестранните клиенти;
- Привличане на нови клиенти - изготвя и поддържа база данни с потенциални клиенти и води активна кореспонденция с тях;

Нашите изисквания:
- висше икономическо или техническо образование;
- отличен английски език- писмено и говоримо;
- втори западен или руски език е предимство;
- две години външно-търговски опит; опит в продажбите на бавнооборотни стоки е предимство;
- отлични комуникативни умения, отговорен и организиран;
- компютърни умение - MS Office и Internet.
- шофьорска книжка кат.В е предимство;

 Ние предлагаме:

- възможност за кариера в голяма и утвърдена компания;
- интересна и динамична работа в мотивиран екип от млади хора;
- стимулиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на
e-mail:eldominvest.com.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

                                  ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - ГР.СОФИЯ

Основни отговорности:
- Прави проучване на пазара в региона си с оглед използване на най-благоприятните условия за постигане на маркетинговите и търговски цели, проучва конкурентни фирми и продукти;
- Сегментира пазара и определя нови ниши, в които има потенциал за развитие;
- Следи и анализира изискванията, нуждите и очакванията на потребителите;
- Презентира и предлага новите продукти от портфолиото на дружеството, системно набира, обработва и анализира данните от направените проучвания на пазара;
- Подготвя и презентира периодични седмични и месечни отчети за дейността си;
- Отговаря за представянето на изделията, корпоративната стратегия и продажбите в региона;
- Провежда търговски и маркетингови инициативи по отношение на продуктите;
- Поддържа и разширява мрежата от клиенти;
- Работи за утвърждаване на търговската марка и фирмения имидж;
Месторабота – гр.София

Нашите изисквания:
- средно или висше образование;
- минимум две години търговски опит;
- опит в продажбите на бавнооборотни стоки е предимство;
- отлични комуникативни умения, отговорен и организиран;
- уменияза работа в екип;
- шофьорска книжка кат.В – активен шофьор;

 Ние предлагаме:
- възможност за кариера в голяма и утвърдена компания;
- интересна и динамична работа в мотивиран екип от млади хора;
- стимулиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на e-mail: hr@eldominvest.com.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и спазване на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


 

Затвори

Кариери